Vizyon Nedir, Vizyon nasıl yazılır?

Vizyon Nedir, Vizyon nasıl yazılır?

 Vizyon, burada açıkladığımız misyondan farklı bir kavram olarak, kurumların gelecekte olmasını arzuladığı bir durumun açıklaması olup, gelecekte ulaşılması planlanan hedefi ifade etmektedir. Misyon, işletmelerin mevcut durumunu ifade eden açıklamalar iken "Vizyon" kavramı; işletmelerin belirlemiş olduğu stratejiler için pusula niteliğindedir. 


Vizyon hem kurumun hem de paydaşların geleceğidir. Metin olarak Vizyon, işletme için gelecek imajının oluşturulmasıdır. Vizyon, ulaşmak istediğiniz ve bunu müşterilerinize de vaat ettiğiniz hedeflerdir. Yakalamak istediğiniz kurumsal hedefler, gelecekte var edeceğinize inandığınız yeni değerler, organizasyon yapısında beklediğiniz gelişmeler, pazardaki hedefleriniz, iş yapma yöntemlerinize ilişkin hedefleriniz, yeni teknolojileriniz... Kurumsal hedef olarak iş dünyanıza, kendi ekosisteminize beyan edeceğiniz her türden hedefiniz sizin vizyonunuzdur. 


Vizyon metni nasıl olmalıdır?


Stratejik yönetimin temel noktası olarak kabul edilen işletme vizyonu, ister üst yönetici tarafından belirlensin isterse belirli bir grubun beyin fırtınası ile oluşturulmuş olsun; kısa, net, iddialı, gerçekçi, çağın gereklerine uygun, rekabetçi, katılımcı, güncellenebilir ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. 


Vizyon işletmenin ulaşabileceği hedefleri gösterirken aynı zamanda çalışanların, müşterilerin, rakiplerin ve faaliyette bulunulan sektördeki paydaşların işletmeye bakış açısını belirleyen temel göstergelerden biri durumundadır. Vizyonu bulunmayan işletmenin akıbeti de olmaz. Hayal edemediğiniz şeyi gerçekleştiremezsiniz !


Collins ve Porras, 6 yıl süren çalışmalarının sonda başarılı bir vizyonun; işletmenin neden var olduğunu gösteren çekirdek ideolojisi ve işletmenin ne olmak istediği, ulaşılmak istenen hedefi ve üretmek istediklerini gösteren gelecek düşüncesi olmak üzere iki ana unsura sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir (aktaran Doğan ve Hatipoğlu, 2009). DPT (2003)’e göre güçlü bir vizyonun aşağıdaki özellikleri şunlardır: "İdealist, özgün ve çekici olmalıdır. Başarılı bir vizyon beyanı; sade, açık, realist ve kolay hatırlanabilen, heyecan verici ve rekabetçidir. Gelecekteki başarıyı ve en iyi durumu ifade edicidir."


İyi bir Vizyon metni yazmanın 8 koşulu


İşletmelerde vizyonun etkin olabilmesi için Tom Peters 1987 yılında 8 ilke öne sürmüştür.


 • İnsanların eylemlerine etki edebilmeli, 
 • Sade olmalı ve işletme başarısını tetiklemeli, 
 • Kusursuzu aramalı, 
 • Esnek olmalı, 
 • Kararlı ve devamlı yenilenmeye açık olmalı, 
 • Yetkiyi tek elde değil yaygınlaştırmayı hedeflemeli, 
 • Geçmiş ile gurur duyup geleceğe odaklanmalı, 
 • Mükemmeliyeti amaçlamalıdır 

 • KÖTÜ YAZILMIŞ BİR VİZYON ÖRNEĞİ

  kötü yazılmış vizyon

  Bu örnekte "Müşteri ve insan kaynağını bugün de en değerli hazinesi olarak kabul edebilecek" vizyon sahibi firmamız, bunu hemen yapabilecek iken, yapmadığını, gelecekte bunu başaracağını ifade etmektedir. Muhtemeldir ki hedef yazılanda ifade edilen değildir ancak kötü yazım, firmayı, en iddialı olması gereken vizyonunda vurmuştur. Bu vizyonda ayrıca kısmi hatalar da gözlenmektedir; "rakiplerinin örnek aldığı", "her aşamada daha fazlasını vaat eden" türü ifadeler son derece subjektif ve ölçülemez hedeflerdir. Ölçülemeyen hedeflerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

  Bu kadar geniş bir kapsamı sadece bir paragrafa, hatta tek bir cümleye sığdırabilmek, sayfalarca tutabilecek bir metni, kapsamından feragat etmeden, tüm kapsamı olabildiğince içerebilecek bir cümle haline getirebilmek ise işin arkasındaki büyük başarıdır. KOLAY MEDYA bu başarınızda çözüm ortağınız olabilir. Bu yazıyı okuyorsanız, pazarlama yöneticisi ya da bir işletme sahibiyseniz, lütfen kendi misyonunuzu, bu yazıda belirttiklerimiz ışığında yeniden gözden geçirin. 

  Son olarak; Diğer tüm metinler gibi Vizyon da değiştirilemez değildir. Pazar, sektör, konjonktür ya da iş yapma biçimleri değiştiğinde tüm metinler de değişir.    Kurumsal Web Siteleri İçin Temel Metinler Desteği Hizmetimiz İçin TIKLAYIN


  Kaynakça:

  - C. Can Aktan (1997). "Organizasyonlarda misyon, vizyon ve değerler ve ahlak bildirilerinin oluşturulması, için değişim ilkeleri"
  - Collins, J.C., Porras, J.I. (1996). Building your company’s vision. Harvard Business Review, Sep-Oct, 74, 65–72.
  - Doğan, S., ve Hatipoğlu, C. (2009). Küçük ve orta boy işletmelerde vizyon açıklamasının işletmenin performansına ilişkin bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 81-99.