Logo ve Amblem


Amblem, "Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgeler" iken Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Lohgo, Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır.

Sade, kolay anlaşılır, sektörde benzersiz, hatırlanması kolay ve hepsinden önemlisi renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olan, firmanızın “ruhunu” yansıtan, somutlaştıran, bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilen amblem ve Logo çözümleri için Kolay Medya yanınızda.

Siz de Amblem ve Logo çözümleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.