Misyon Nedir, Misyon nasıl yazılır?

Misyon Nasıl Yazılır
Misyon, kelime anlamıyla özel görev, temel hedef ve büyük arzu olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal temel metinlerin yazımında kullanılan "Misyon" ifadesinin kapsamı ise tanımının biraz daha ötesindedir. Kurumsal Temel Metinlerden olan Misyon metninin hangi öğeleri içermesi gerektiği yönünde bir fikir birliği mevcut değildir ancak bir çerçeve çizmek mümkündür. Misyon ile organizasyonun ne olduğu belirtilir, "işimiz nedir, ne olacak ve nasıl olmalı?" gibi sorularla cevap aranır.

Misyon, işletmedeki tüm yönetici ve çalışanların belirlenen amacı gerçekleştirmesi için ortak hareket etmesini ve motivasyonunu sağlamaktadır. Etkili Vizyon Nasıl Yazılır konusuna değinmiştik. Misyon, organizasyonun rasyonel kaynaklar bulması bakımından ortamı hazırlar ve ortak strateji belirlenerek bulunan kaynakların tahsisine ve organizasyondaki herkesin ve özellikle de yöneticilerin iş sorumluluğunu anlamasına yardımcı olur. 

Öğeler Cevaplanması Gereken Sorular
Müşteriler İşletmenin müşterileri kimlerdir?
Ürünler ve Hizmetler İşletmenin ürünleri veya hizmetleri nelerdir?
Yer ve Piyasalar İşletme hangi piyasada veya hangi bölgede rekabet etmektedir?
Teknoloji İşletmenin temel kaygısı teknoloji midir?
Süreklilik, Büyüme ve Karlılık İşletme ekonomik hedeflerinde kararlı mıdır?
Felsefe İşletmenin temel değerleri, arzuları ve etik değerleri nelerdir?
Yetkinlik İşletmenin temel yetkinliği veya rekabet avantajı nedir?
Kamu Kaygısı İşletme sosyal konulara duyarlı mıdır?
Çalışanlar İşletme çalışanlarına değer veriyor mu?

Müşteri, ürün ve hizmet, örgüt kültür, felsefesi ve karlılık gibi öğelerin olması gerektiğini vurgulayanlar olduğu gibi misyon bildirgesinde pazar, hedef kitle, kurum hakkında bilgi, ürün ve hizmetler, kullanılan temel teknoloji, stratejik amaçlar, örgütsel felsefe ve değerler, maliyetler ve kurumsal büyüklük gibi öğelerin bulunması gerektiğini belirtenler de vardır.

KÖTÜ YAZILMIŞ BİR MİSYON ÖRNEĞİ


Örnekte de görebileceğiniz gibi, sadece uzun bir metin olsun kaygısıyla birbirine girmiş cümleler yazmak ya da misyon yazarken akla dahi gelmemesi gereken iyi niyet temennnilerinde bulunmak gibi gariplikler sadece kurumsal itibarınızı zedeler. Yapamıyorsanız profesyonel destek alın. Hayat sizin içn daha kolay olsun, itibarınız da yıpranmasın.

KOLAY MEDYA: "GELECEĞE ATFEN MİSYON YAZILMAZ. MİSYON BUGÜNDÜR, VAAT EDİLEMEZ"

KolayMedya olarak bizim Misyon yazımında yaklaşımımız şudur: "Misyon, işinizdir, bugününüzdür, müşterilerinize, kullanıcılarınıza, abonelerinize, onlara sunduğunuz hizmet ya da ürünlerin neye odaklandığıdır. Teknolojinizdir, Etik değerlerinizdir, kurumsal kültürünüzdür, müşterilerinize sağladığınız faydalardır. Misyonunuzu bugünden yarına devam eden bir akış olarak yazabilirsiniz ancak geleceğe hitaben yazamazsınız, vaat edemezsiniz. Misyonunuz o gün müşterinize ne sunduğunuz ya da sunacağınızdır, neyi nasıl yaptığınız, ne sağladığınızdır."
En geniş kapsamı sadece bir paragrafa, hatta tek bir cümleye sığdırabilmek, sayfalarca tutabilecek bir metni, kapsamından feragat etmeden bir cümle haline getirebilmek doğru misyon yazımındaki büyük başarıdır. KOLAY MEDYA bu başarınızda çözüm ortağınız olabilir. Bu yazıyı okuyorsanız, pazarlama yöneticisi ya da bir işletme sahibiyseniz, lütfen kendi misyonunuzu, bu yazıda belirttiklerimiz ışığında yeniden gözden geçirin.

Kurumsal Web Siteleri İçin Temel Metinler Desteği Hizmetimiz İçin TIKLAYIN

Kaynakça:

-- Mehtap YAVUZ, Musa Said DÖVEN "Misyon Ve Vizyon İfadeleri Kurumu İfade Etmekte Midir: Kamu Hastane Birlikleri Örneği"
-- Ülgen, H., Mirze, K. (2007) "İşletmelerde stratejik Yönetim"